Jogszabályok - MAGYAR

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

1.§ E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén
  • a) működő egészségügyi szolgáltatókra,
  • b) folytatott egészségügyi tevékenységre,
  • c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az országos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
1/A.§ E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2.§ Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.

3.§ (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell (4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását. 2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

Balneoterápia minimumfeltételei  

Gyógyfürdő, gyógyiszapkezelés, inhalációs terápia, ivókúra, mesterséges fürdők, klímaterápia (barlangterápia)  

  Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás
Személyi feltételek      
Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens)/gyógymasszőr/fürdősmasszőr x x
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta EL EL
Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs) EL EL
Fizioterápiás egység részeként működik   x x
Tárgyi feltételek      
A rendelő általános feltételei + x x
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) NM rendelet által előírt feltételek x x
Csúszás- és akadálymentes környezet biztosítása x x
Gyógyvizes medence, a vonatkozó jogszabályok szerinti üzemeltetve x x
Fürdőlift x x
Egyéb balneoterápiás kezelők (iszapkezelő/inhalációs kezelő/széndioxidos szárazfürdő/szénsavas fürdő, stb.), a kezelések biztosításához szükséges eszközök, berendezések x x
Öltöző, mosdók x x

© Szécsinox Kft. - Készítette a CsabaInformatika.NET

Press enter to search